1971

The establishment of a family smokehouse in Wejherowo, founded by
Jerzy and Lidia Trylski.
Image is not available
1978

Launching a marinade production plant in Reda (current
Baltic United location).
The company provides salting and marinating services
for state-owned enterprises.
Image is not available
1988

The company adopts the name "FISHPOL".
Image is not available
1992

Launching a fish smokehouse in central Poland (Nick o/ Działdowa).
Image is not available
1997

On the basis of the "FISHPOL" company, the family company "ARTRYB"
is formed, shareholders are Jerzy, Andrzej and Roman Trylski,
which deals in the production and trading of smoked, marinated
and frozen fish.
Image is not available
2007

Andrzej Trylski with his wife Magdalena established "BALTIC UNITED"
based in Reda.
The company acts as an importer and distributor of frozen fish.
Image is not available
2012

Baltic United, using EU subsidies, openss a new frozen fish production
plant in Reda.
Image is not available
2015

A new office building was erected at the company's headquarters.
Image is not available
2015

The company puts into operation a new storage complex with a pelagic processing plant. It enriches its offer with its own salted and marinated
PREMIUM products.
Image is not available
2018

Baltic United together with the Korean partner, as the first company in Poland begins production of marinated capelin roe "MASAGO".
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rybacki

Image is not available

Firma Baltic United Andrzej Trylski Sp.K. korzysta z pomocy środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Do tej pory udało nam się zrealizować trzy projekty:
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach środka 2.5
.
„Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu", objętego osią priorytetową 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”

2012: Tytuł projektu „Uruchomienie zakładu przetwórstwa ryb Baltic United Andrzej Trylski Spółka Komandytowa”

2014: Tytuł projektu „Zakup maszyn i urządzeń dla zakładu produkcyjnego Baltic United Andrzej Trylski Spółka Komandytowa”

2014: Tytuł projektu „Dalszy wzrost konkurencyjności Baltic United Andrzej Trylski Spółka Komandytowa”
.

Slider