Image is not available

The BALTIC UNITED company,
based on many years of experience and knowledge, carefully selects suppliers to ensure the highest quality of raw material used for production.

The company is used domestic raw material as well as imported from many countries: Norway, Iceland, Denmark, Faroe Islands, Spain, Portugal, Argentina, New Zealand.
Image is not available
The location of the production plant in close proximity to the Baltic fishing ports ensures obtaining the raw material directly from the fishing vessels.

Fresh herrings, flounders and cod in a short time go to the factory, where they are processed according to strict sanitary standards which ensures high quality of BALTIC UNITED products.
Image is not available
When selecting imported raw material, for production, the basic criterion of the company is the time "from fishing to freezing". Fast freezing of fish after being caught guarantees their high quality. The imported raw material is mainly sea frozen or comes from places where fishing grounds lie just a few hours from the factories. The foreign raw material comes from certified fisheries.

Long-term commercial relationships with suppliers provide the company with continuity and repeatability of raw material supplies.
previous arrow
next arrow
Slider

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rybacki

Image is not available

Firma Baltic United Andrzej Trylski Sp.K. korzysta z pomocy środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Do tej pory udało nam się zrealizować trzy projekty:
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach środka 2.5
.
„Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu", objętego osią priorytetową 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury”

2012: Tytuł projektu „Uruchomienie zakładu przetwórstwa ryb Baltic United Andrzej Trylski Spółka Komandytowa”

2014: Tytuł projektu „Zakup maszyn i urządzeń dla zakładu produkcyjnego Baltic United Andrzej Trylski Spółka Komandytowa”

2014: Tytuł projektu „Dalszy wzrost konkurencyjności Baltic United Andrzej Trylski Spółka Komandytowa”
.

Slider